home Jesuitica - Digital   

 

book Digital Jesuitica

In March 2016, the University Library of KU Leuven and Maurits Sabbe Library started a digitization program for Jesuitica books. First we want to focus on Jesuitica that haven't been digitized (according to present standards) elsewhere and that were printed in the Southern Netherlands during the seventeenth century. Other books that do not fit these criteria may also be digitized, if this is supported by valid arguments (unique copies, special copies (e.g. annotated), etc.).

Here you will find the most recently digitized Jesuitica [March 2016 - September 2016]:

DIGI_0046_0001_000005Matthias (Petrus), Paradisvs cælestis, Antverpiæ: apud Henricum Aertssens, 1640
DIGI_0046_0002_000005de Landsheere (Guilielmus), Salutaris hominis christiani exercitatio : ex varijs & optimis quibusque auctoribus collecta, Antverpiæ: typis Michaelis Cnobbari, 1661
DIGI_0046_0002_000005Stratius (Jacobus), Vertooninge vande hooft-stvcken van het ovt Roomsch catholijck gheloof [...] dienende tot antvvoorde op een boecxken onlancx in verscheyden talen uytghegaen. Met desen tytel Tafele inde vvelcke door eenighe teghen-een-stellinghe verclaert vvordt het onderscheydt [...] tusschen de leere [...] inde ghereformeerde kercke ende [...] inde Roomsche [...] kercke, T'Antvverpen: by Hieronymus Verdussen, 1617
DIGI_0046_0004_000001Stratius (Jacobus), Tafele des gheloofs inde vvelcke door sekere teghen-een-stellinghe blijckelijck ghemaeckt vvordt het onderscheyt datter is tusschen de leere der H. Schriftvren [...] ende tusschen de nieuvve menschelijcke leere. Nu onlanckx door valsche leeraers in-ghevoert., T'Hantvverpen: by Hieronymus Verdussen, 1617
DIGI_0046_0005_000005Gautran (François), Sommaire de la vie spiritvelle ; ensemble la façon de s'acheminer à Dieu par la consideration des creatures, A Tournay: de l'imprimerie de la vefue Adrien Qvinqvé, 1661
DIGI_0046_0006_000005Sailly (Thomas), Beraedt wat geloove ende religie men behoort t' aenveerden, T'Antwerpen: by Peeter van Tongheren ende Gheleyn Janssens, 1610
DIGI_0046_0007_000007Drexelius (Hieremias), Daniel prophetarvm princeps, Antverpiæ: apud viduam Ioann. Cnobbari, 1651
DIGI_0046_0008_000003de Saint-Jure (Jean-Baptiste), Den meester Iesvs Christvs de menschen leerende alwaer de woorden worden bygebrocht, die uut sijnen ghebenedijden mont zijn ghecomen, om de selve te leeren, t'Antwerpen: by Cornelis Woons, 1651
DIGI_0046_0009_000005Balsamo (Ignazio), Ondervvys om vvel te bidden ende te mediteren, met treffelycke leeringen tot een volkomen kloosterlyck leven, T'Antvverpen: by de vveduvve van Antoni Tielens, 1607
DIGI_0046_0010_000003Rodriguez (Alphonsus), Oeffeninghe der volmaectheyt ende christeliicker devghden. Het tvveede deel, T'Hantvverpen: by Jan Cnobbaert, 1633
DIGI_0046_0011_000005Colvenerius (Georgius), Onse L. Vrovwe der seven vveeen, met de mirakelen, getyden, ende misse der selver : insgelycks den oorspronck, ende voortganck der broederschap, T'Hantwerpen: by Guilliam Lesteens, 1622
DIGI_0046_0012_000009Lancicius (Nicolaus), De glorie vanden h. Ignativs fondateur der Societeyt Iesv, T'Antvverpen: by Jan Knobbaert, 1628
DIGI_0046_0013_000005Poirters (Adrianus), Het masker vande wereldt afgetrocken, t'Hantwerpen: bijde weduwe en erfgenaeme[n] van Ian Cnobbaerts, 1646
DIGI_0046_0014_000005Le Tellier (Michel), L'erreur du peché philosophiqve combattve par les Jesuites, A Liege: chez Pierre Borgelol, 1692

In recent years some of the books from the jesuitica collections have been digitized by the KU Leuven as parts of various digitization projects. These fully digitized books are made available through Limo, the library catalogue, and LIAS, the university’s digital repository for archives and digital images.

You can go directly to the Bibliotheca Imaginis Figuratae page, where you can find everything on this digitization project.

Listed below you can find the jesuitica that were digitized in the past years :

AndriesPerpetua_tAndries (Joost), La perpetva croce overo passione di Giesv Christo, In Anversa: per Cornelio Woons, 1650
BiveroSacrum_tBivero (Pedro de), Sacrum oratorium piarum imaginum immaculatae Mariae et animae creatae ac baptismo, poenitentia, et eucharistia innovatae: ars nova bene vivendi et moriendi, Antverpiae: ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti, 1634
BoelmansTheses_tBoelmans (Willem); Groll (Johannes), Theses mathematicae, Leuven, Henrick van Hastens (weduwe), 1634 [Theses_mathematicae_dl2]
BolswertPelerinage_tBolswert (Boetius a), Pelerinage de Colombelle et Volontairette, A Anvers: chez Henry Aertssens, 1636
CanisiusCatechismus_tCanisius (Petrus), Catechismus oft die somme, Leuven, Merten Verhasselt, 1558
CiermansDisciplinae_tCiermans (Joannes), Disciplinae Mathematicae Traditae Anno Institutae Societatis Jesu Seculari, Leuven, 1640.
CoupletHistorie_tCouplet (Philippus), Historie van ... mevr. Candida Hiu, Antwerp, Michiel Cnobbaert (heir) & Franciscus Muller, 1694
DavidVeridicus_tDavid (Jan), Veridicvs christianvs, Antverpiæ: ex officina Plantiniana, 1601
DavidDuodecim_tDavid (Jan), Dvodecim specvla Devm aliqvando videre desideranti concinnata, Antverpiæ: ex officina Plantiniana, apud Ioannem Moretum, 1610
deGryzeHonor_tde Gryze (Michael), Honor S. Ignatio, Antwerpen, Balthasar I Moretus, 1622
dePauwLessen_tde Pauw (Benoit), Lessen van den Mechelschen catechismus ..., Ieper, J. F. Moerman, 1640
PretereCatechismus_tDe Pretere (Guilielmus), Catechismus oft christelijke leeringe, Antwerp, Jan II van Keerberghen, 1623
RibadeneyraVita_tde Ribadeneyra (Pedro), Vita Sancti Patris Ignatii Loyolae, Antwerpen, Galle, Joannes, 16??
DerkennisPositiones_tDerkennis (Ignaas), Positiones sacræ de augvstiss.mo sacramento Evcharistiæ rationibvs illvstratæ [...] Præside R. P. Ignatio Der-Kennis [...] tuebitur, ac explicabit Andreas Aloysivs de Zamora in Collegio Societatis Iesv LovaniiAntverpiæ: excudit Ioannes Mevrsivs, 1638
DrechselOrbis_tDrechsel (Jeremias), Orbis Phaëthon hoc est de vniversis vitiis lingvæ, Coloniæ : apud Cornel. ab Egmond, 1631
DrechselAurifodina_tDrechsel (Jeremias), Avrifodina artium et scientiarum omnium; excerpendi solertia, omnibus litterarum amantibus monstrata, Antverpiæ: apud Viduam Ioannis Cnobbari, 1641
DrechselAntigrapheus_tDrechsel (Jeremias), Antigrapheus sive conscientia hominis, coram [...] Maximiliano [...] illustrata, Coloniæ Agrippinæ: apud Jodocum Kalcovium, et socios, 1655
FilereMiroir_tFilère (Joseph), Le miroir sans tache [...] povr voir Diev en toutes choses, &  toutes choses en Dieu, A Lyon: chez la vefve de Claude Rigaud, & Philippe Borde,  1636
GautrucheHistoire_tGautruche (Pierre), L'Histoire poetique, A Caen: chez Jean Cavelier, 1683
GirardPeinture_tGirard (Antoine), Les peintvres sacrées svr la Bible, A Paris: chez Antoine de Sommaville, 1656
SJMechelen_tGymnasium Mechliniense Societatis Jesu, SJ Mechelen, Alsace ... gratulatur, Mechelen, 1716
HugoPrima_tHugo (Herman), De Prima scribendi Origine, et universa rei litterariae antiquitate, Antverpiae: ex officina Plantiniana, apud Balthasarem & Ioannem Moretos, 1617
IgnatiusGeestelycke_tIgnatius of Loyola, Geestelycke oeffeninghen vanden H. Vader Ignativs van Loyola instelder van de Ordre der Societeyt Iesu, t'Antwerpen: by Michiel Cnobbaert, 1673
KamelHerbarum_tKamel (Georg Joseph), Herbarum aliarumque stirpium in Insulâ Luzone Philippinarum primariâ nascentium Icones ab autore delineatæ ineditæ, quarum syllabus in Joann. Raii historiæ plantarum tomo tertio, Luzon, 1700
KuniyoshiPortret_tKuniyoshi (Utagawa), Portrait of Chitasei Goyo, with instruments of Ferdinand Verbiest, Japan, 182?-1830
MoynePeintures1_tLe Moyne (Pierre), Les peintvres morales, v. 1, A Paris: chez Sebastien Cramoisy, 1640
MoynePeintures2_tLe Moyne (Pierre), Les peintvres morales, v. 2, A Paris: chez Sebastien Cramoisy, 1643
LessiusDeIustitia_tLessius (Leonardus), De iustitia et iure, ed. 5, Antwerpen, Balthasar I Moretus, 1621
LuzvicCor_tLuzvic (Etienne); Binet (Etienne), Cor Deo devotvm Iesv pacifici Salomonis thronvs regivs, Antverpiæ: apud Henricum Aertssium, 1628
MasenSpeculum_tMasen (Jacob), Specvlvm imaginvm veritatis occvltæ, Coloniæ Vbiorvm: sumptibus Ioannis Antonii Kinchii, 1650
PoirtersHeylich_tPoirters (Adriaen), Het heylich herte ver-eert aen alle godt-vrvghtighe herten voor een niev-iaer, T'Antwerpen: bij Cornelis Woons, 1660
PossevinoTractatio_tPossevino (Antonio), Tractatio de poesi (!) & pictura ethnica, humana & fabulosa collata cum vera, honesta & sacra, Lugduni: Pillehotte, 1594
RicheomeTableaux_tRicheome (Louis),  Tableavx sacrez des Figures mystiques, du Tres Auguste Sacrifice et Sacrement de l'Eucharistie, Dediez de diez à la [...] royne [...] Marie de Medicis, [1601], Paris: L. Sonnius, 1601
RicheomePeinture_tRicheome (Louis) La peinture spirituelle, ou: L'art d'admirer, aimer et louer Dieu en toutes ses oeuvres, et tirer de toutes profit salutere, Lyon: Chez Pierre Rigaud, 1611
RosweydusLeven_tRosweydus (Heribertus), Leven van Maria, Leuven, Pieter Jacobsz Paets & François Fabri, 1629
RutiliusStupendis_tRutilius Sombergius (Joannes), Epistolæ indicæ de stvpendis et præclaris rebvs, quas diuina bonitas in India & variis insulis, per Societatem nominis Iesu operari dignata est, in tam copiosa gentium ad fidem conuersione, India, Rutger Velpius, 1566
SandaeusCommentationum_tSandaeus (Maximilianus), Commentationvm academicarvm volumen 1. Grammaticvs profanvs, Herbipoli: typis ac sumptibus Ioannis Volmari, 1621
SandaeusTheologia_tSandaeus (Maximilianus), Theologiæ pars prima, Mogvntiæ: sumptibus Hermanni Mylii Birckmanni excudebat Hermannus Meresius, 1624
SandaeusSymbolica_tSandaeus (Maximilianus), Symbolica, Mogvntiæ: impensis Ioannis Theobaldi Schönvvetteri, 1626
SandaeusTheologiaMystica_tSandaeus (Maximilianus), Theologia mystica, seu Contemplatio divina religiosorum a calumniis vindicata, Moguntiae: impensis Ioannis Theobaldi Schônvvetteri, 1627
SandaeusSymbola_tSandaeus (Maximilianus), Symbola vitæ humanæ notulis theologicis illustrata, [Frankfurt]: impensis Ioh. Theobal. Schönvvetteri, 1627
SandaeusMariaGemma_tSandaeus (Maximilianus), Maria gemma mystica, Moguntiæ: impensis Joann. Theobaldj Schönwetteri, 1631
SandaeusMariaLuna_tSandaeus (Maximilianus), Maria lvna-mystica, Coloniæ Agrippinæ: apud Ioannem Kinckivm, 1634
SandaeusArtifex_tSandaeus (Maximilianus), Artifex evangelicvs. Cum similitvdinvm ac symbolorvm sylva. […] Jubilum seculare ob artifices evangelicos Societatis Iesv, Coloniae Agrippinae: Apud Ioannem Kinckivm, 1640
SandaeusPro_tSandaeus (Maximilianus), Pro theologia mystica clavis elvcidarivm, onomasticon vocabvlorvm et loquvvtionum obscurarum, quibus doctores mystici [...] vtuntur [...], Coloniæ Agrippinæ: ex officinâ Gualterianâ, 1640
SandaeusMariaFortuna_tSandaeus (Maximilianus), Maria fortvna christianorum, Coloniæ Agrippinæ: apud Iodocvm Kalcoven, 1644
SandaeusSocietas_tSandaeus (Maximilianus), Societas Iesv amatrix, cultrix, imitatrix, Christi crvcifixi seu Occupatio amatoris crucifixi exemplis è Societate Jesu petitis comprobata, Antverpiæ: apud viduam Joannis Cnobbari, 1647
SandaeusMariaHorologium_tSandaeus (Maximilianus), Maria horologivm mysticvm, Coloniae Agrippinae: apud Petrvm Metternich, 1648
TacquetOpera_tTacquet (Andreas), Opera mathematica, [2d ed.], Antwerpen, Verdussen, 1669
TesauroCannocchiale_tTesauro (Emanuele), Il cannocchiale aristotelico, In Venetia: per Gio: di Pauli, 1696
TorreDialogi_tVan Torre (Antonius), Dialogi familiares litterarum tironibus, Antwerp, Jan Cnobbaert (widow and heir), 1657
VerbiestTypus_tVerbiest (Ferdinand), Typus eclipsis lunae, Beijing, 1671
VincartSacrarum_tVincart (Jean), Sacrarvm heroidvm epistolæ, Tornaci: ex officina Adriani Qvinqve, 1640

 

 

book Bibliotheca Imaginis Figuratae

emblemThese recent years have seen the development of intercultural studies and pluridisciplinary research. One of the main consequences is the growing interest for text and image relationships in the early modern age, at the crossroads of history and art history, theology, linguistics, rhetoric and emblematics.
It is well known that, from the end of the 16th century to the end of the 18th, the Society of Jesus played a central part in the institution of these relationships, writing and publishing treatises, as well as teaching rhetoric and emblematics in their colleges across the Old and the New World. Because their artistic and scientific production is at the core of scholarly research, and because, at the same time, this production is not easily available to the researchers, especially outside of Europe, it appeared necessary to give to the scientific community an easy access through the Bibliotheca imaginis figuratae.
Mainly based on works held at the Maurits Sabbebibliotheek at the KU Leuven (Belgium) — one of the greatest collections of jesuitica in Europe — this digital library holds the most important 17th century treatises of the imago figurata field and those works including a reflection about the connections between words and images, written by members (or former members, like E. Tesauro) of the Society.

gemca_logoThis project was conceived by Prof. Anne-Elisabeth Spica (Université de Lorraine, France), thanks to a fellowship of the Institut universitaire de France; it was made possible and implemented through a close collaboration of Prof. Spica with the Faculty of Theology and Religious studies at the KU Leuven (Prof. Rob Faesen S.J., Bernard Deprez and Dirk Kinnaes [Libis]) and the Group for Early Modern Cultural Analysis (Dr. Agnès Guiderdoni and Dr. Ralph Dekoninck) at the UCL (Belgium).

Its purposes are threefold:

1. Text and image

Devoted to theoretical issues, the B.I.F. offers a necessary complement to other digital libraries built around emblem book collections (Bergamo, Coruña, Glasgow, München, Penn State University, Emblematica Online (Urbana-Champaign/Wolfenbüttel), Utrecht love emblems, Utrecht Universiteitsbibliotheek), spirituality, history and art history in the early modern age. At the same time, it presents a large sample of material about the status of the linguistic and iconic sign in the early modern age.

2. Jesuits in the early modern age

SandaeusAs a representative survey of Jesuit rhetoric treatises, it allows for a better knowledge of the intellectual and “literary” commitments of the Society.  Presenting for the first time a sizeable amount of works of Maximilianus Sandaeus S.J. (Maximiliaan van der Sandt, 1578-1656), it will hopefully invite researchers to discover this major 17th-century Jesuit personality.

3. Books and engravings

Including a fairly good number of engraved books, it offers a rich set of iconographic material in its spiritual, rhetorical and artistic contexts.

For easy consultation, all books are entirely available in high quality image-mode, and will ultimately be accompanied by three extensive indexes in text-mode: names, titles and notions/subjects. The scholar interested in book history will also find a large sample of typographic material and engravings, indexed by descriptive metadata.

liasAs the list of scanned and posted books gradually increases, the titles of the books will appear below from where it is possible to access the individual books by a simple mouse-click. The whole collection can be accessed via the repository.

The following books equally belong to the Bibliotheca Imaginis Figuratae but were earlier put on-line elsewhere. Just follow the link.

 

 

 

Jesuitica 2004-2017 - Privacy information - Copyright information

Creative Commons